Pri komunikácii so stránkou ggtabak.sk môžeme zhromažďovať informácie pomocou malých textových súborov cookies. Slúžia na optimalizáciu užívateľského pohodlia a uľahčenie používania webovej stránky. Stránka ggtabak.sk rešpektuje vaše právo na súkromie. Bez niektorých súborov cookies vám nemôžeme poskytovať všetky naše služby, ostatné môžete deaktivovať, naša stránka však bez nich nemusí pracovať správne. Navštívte našu podstránku s pravidlami používania cookies, svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť.

Naša veľkoobchodná činnosť zahŕňa všetky aktivity súvisiace s predajom tovaru a služieb vrátane distribúcie a prepravy produktov na všetkých úrovniach.

Regionálne distribučné spoločnosti pôsobia v 11 regiónoch Slovenska, ktoré zabezpečujú distribúciu časopisov a novín, cigariet, doplnkového tovaru do priameho predaja a zároveň prevádzkujú maloobchodnú sieť TABAK PRESS.

Objednávkový systém GGT

B2B objednávkový systém slúži na elektronickú komunikáciu s našimi klientmi, kde okrem podrobných produktových informácii nájdete rôzne funkcie ktoré Vám zjednodušia objednávanie tovaru. Samozrejmosťou je online prístup k dodacím listom a faktúram 24 h v 7 dní v týždni, možnosť prezerať históriu objednávok.

Objednávkový systém www.ggtshop.sk okrem iného ponúka rýchlu objednávku, import objednávky cez vopred dohodnutú zostavu, triedenie, filtrovanie, zoradenie produktov, ponuku podobných produktov, aktuálne skladové zásoby a iné.


Objednávkový systém pre VIP zákazníkov

Online objednávkový systém určený na objednávanie tovaru pre náročnejších  zákazníkov so schvaľovacím procesom, ktorý okrem jednoduchého objednávania tovaru ponúka niekoľko výhod:

  • Možnosť objednávania jednotlivých stredísk bez zásahu centrály
  • Je možné objednať len vopred špecifikovaný sortiment, schválený centrálou resp. zmluvne dohodnutý sortiment vo vopred dohodnutých cenách
  • Schvaľovací proces nadriadeným pracovníkom.
  • Adresné objednávanie vzhľadom na nutnosť prihlásenia sa do systému
  • Možnosť nastavenia finančných limitov na jednotlivé strediská ktorý umožňuje sledovanie a kontrolu nákladov za jednotlivé strediská
  • Online prístup k cenníku, k objednávkam, k dodacím listom a faktúram 24h v 7 dní v týždni
  • Možnosť exportovať faktúry vo formátoch XLS, TXT, XML napr. do SAPu
  • Zabezpečenie informácií pomocou protokolu HTTPS s bezpečnostným certifikátom