Finančné oddelenie

Boris Rosskopf, Ing.

Finančný riaditeľ

Dagmar Váradyová

Účtovníčka

02 498 93 713
varadyova@ggtabak.sk

Úsek ekonomický

Úsek finančného kontrolingu

Emailová adresa pre zasielanie elektronických faktúr:
faktury@ggtabak.sk