Finančné oddelenie

Boris Rosskopf, Ing.

Finančný riaditeľ

Úsek ekonomický

Slavomíra Labayová, Ing.

Hlavný účtovník

02 498 93 712
0910 956 255
labayova@ggtabak.sk

Evidencia majetku

Zuzana Macangová, Mgr.

Účtovníčka

02 498 93 715
macangova@ggtabak.sk

Hlavná pokladňa

Marek Škobranský

Účtovník

02 498 93 800
skobransky@ggtabak.sk

Dodávateľské a odberateľské faktúry za služby

Dagmar Váradyová

Účtovníčka

02 498 93 713
varadyova@ggtabak.sk

Dodávateľské faktúry za tovar

Viktória Hallérová, Ing.

Účtovníčka

02 498 93 733
hallerova@ggtabak.sk

Úsek finančného kontrolingu

Miriam Krúpová, Ing.

Vedúca finančného kontrollingu

02 498 93 718
0904 451 741
krupova@ggtabak.sk

Enikő Konrádová, Mgr.

Finančný kontrolór

02 498 93 789
konradova@ggtabak.sk

Alexandra Garayová, Ing.

Finančný kontrolór

02 498 93 789
garayova@ggtabak.sk

Veronika Oravcová, Mgr.

Finančný kontrolór

02 498 93 808
oravcova@ggtabak.sk

Jana Zvarová, Ing.

Finančný kontrolór

0910 582 539
zvarova@ggtabak.sk

Veronika Vítová, Ing.

Finančný kontrolór

02 498 93 808
vitova@ggtabak.sk