Právne a personálne oddelenie

Katarína Haláková, Mgr.

Riaditeľka právneho a personálneho oddelenia

Dagmar Váradyová

Účtovníčka

02 498 93 713
varadyova@ggtabak.sk

Úsek právny

Úsek personálny a mzdový